SECUNDÀRIA

ACTIVITAT 1

SONET MIG TAPAT  AMB UN LLENÇOL

Treball de creació conjunta.

Material necessari

Mirall, gravadora, reproductor de so.

Text

« Sonet mig tapat amb un llençol» dins Brossa, J. Els ulls de l’òliba, 1974

BLANC blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc
blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc sota
blanc blanc blanc blanc blanc blanc la bóta
blanc blanc blanc blanc blanc el barranc

blanc blanc blanc blanc blanc blanc un esvoranc
blanc blanc blanc blanc blanc basqueja i s’enllota
blanc blanc blanc blanc la fa negrosa tota
blanc blanc blanc serres enllà sobre el fang

blanc blanc el tasta turmentat i jura
blanc o marca les gotes al desert,
frontera resplendent on no s’atura

la servitud, que és flor de lligadura
en el combat de qui ha descobert
que sotmetre’s als rocs és un encert.

Context

Brossa en aquest moment havia fet ja centenars de sonets i en llibres com els Sonets del vaitot de 1965 havia fet sonets visuals i d’altres amb llenguatge molt de dia a dia. A més també acabava de preparar el llibre fet amb Miró Tres Joans en què jugava molt amb el sonet. A Els ulls de l’òliba accentua el vessant lúdic i fa sonets conceptuals (el dedicat a la mort de Carrero Blanco, sonets amb tornaveu, etc.) I aquest sonet semàntico visual del llençol.

L’art és una manera d’expressar les emocions i els sentiments i no té una sola lectura sinó que l’artista i el seu públic tenen maneres pròpies d’interpretar-lo a través de la pròpia experiència.

Objectiu de l’activitat

Facilitar l’experiència artística: adonar-se que hi ha moltes maneres d’interpretar un text.

Competències de Secundària

Artístic

 • Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat sonora i visual de l’entorn natural i cultural.
 • Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges artístics.
 • Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social.

Lingüístic

 • Llegir obres i conèixer els autors i les autores i els períodes més significatius de la literatura catalana, la castellana i la universal.
 • Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries, tot identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos.
 • Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta.

Cultura i valors

 • Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences .

Activitat

 1. Donar el poema sense títol (El títol es desvetllarà al final de l’activitat).
 2. Lectura prèvia del text, a manera de preparació. Es pot fer  individualment, en parelles o en petit grup o, si es creu convenient, es poden combinar les diverses agrupacions.
 3. Davant d’un mirall, agrupats en parelles o petit grup, recitar el text expressant diferents emocions:
  1. Amb por
  1. Enfadat
  1. Tristesa
  1. Alegria
  1. Amb nervis
  1. Amb vergonya
  1. La que vulguis…
 • El grup escull una emoció amb la qual llegir el poema i el grava. La resta de la classe, l’escolta i mira d’endevinar i quina emoció han intentat expressar. en recitar el text.
 • Visualitzar la interpretació del poema que n’ha fet cabosanroque.
 • Debat entre el grup classe, per tal de respondre a dues qüestions: A quina imatge plàstica us remet aquest poema? Com que creieu que cabosanroque l’ha interpretat?
 • Intentar buscar en el poema aspectes de contingut i de mètrica que ajudin a respondre: Quin títol posaríeu a aquest poema? Llistar els noms que els alumnes posen al poema i al final contrastar-ho amb el nom que li posa Joan Brossa.

ACTIVITAT 2

 Àudio veu de JOAN BROSSA

Treball en grup, comparació d’interpretacions.

Material necessari: reproductor de so.

Àudio 1: Fragment de l’obra de cabosanroque No em va fer Joan Brossa (minut 25.14)
Àudio 2: Veu de Joan Brossa

Transcripció de l’àudio de la veu de Joan Brossa:

Jo, el primer contacte que vaig tenir al front era a Valdomar, perquè hi havia el Montsec, no? Y me’n recordo que des de la muntanya on estàvem es veía Camarassa… hi havia un bombardeig de canons, i llavors, era de nit, i a mi em va fer l’efecte d’una verbena de Sant Joan. Igual: sst els coets i pam-pam- pam, els trons, oi!”  i llavors la batalla que hi havia era perquè hi havia uns tancs que s’havien quedat parats a la vora del Segre perquè s’havia mullat el mecanisme o s’havia fet malbé… em sembla que hi havia uns 5 o 6 tancs i tota la lluita era de nit per treure aquests tancs. I buenu, va costar molt, d’això me’n recordo… en aquell moment me’n recordo que a prop hi havia una via de tren… i cada nit hi havia batalla per treure aquells tancs, (…) perquè  uns els volien treure i els altres ho contestaven i llavors hi havia tiroteig molt violent amb morters i tot… doncs va ser llavors…  i això va ser un dia, cap al tard, que jo estava a la trinxera; a la trinxera hi havia uns punts d’observació, la trinxera feia així, però de tant en tant hi havia punts d’observació que s’avançava una mica i després tornava… doncs jo estava amb uns binocles mirant a l’altra banda, que hi havia el Segre, i els feixistes eren a l’altra banda, i a vegades es veia a gent que corria, no? que corrien i s’amagaven. Jo estava amb els binocles i llavors sento que em criden: Joan! I llavors jo em giro, me’n vaig cap endarrere i en aquell moment pssssssssssst en el lloc que estava ve una foguerada, però una foguerada que no va esclatar perquè si hagués esclatat m’hauria tocat… a llavores jo, doncs és clar, ja estava dins la trinxera, a la part de darrera i busco i no hi havia ningú; i llavores camino un tros i em ve un noi i diu: què t’ha passat? Jo estava així, tot negre, ho veia tot negre no? i dic, oh, no em cridàveu? I diu no. això va ser molt curiós, jo vaig sentir Joan!

Llavores, buenu, em van evacuar, tenia una olor de cremat, que vaig estar 8 dies sentint olor de cremat, ho veia tot negre, però buenu no hi veia gaire, però em van evacuar i em van portar a un hospital de primera línia, l’hospital de que en diuen i me’n recordo que jo, és clar, se m’havia quedat tot cremat, tot cremat de la fogonada aquesta, i me’n recordo que la primera cura que em van fer vaig sentir a una infermera que va dir: aquest noi valdria més que es morís per quedar tal com quedarà. Per què és clar, estava tot… tenia tot de terra enganxada i semblava que se m’hagués endut la carn però era superficial, i llavores doncs no va passar res, em van evacuar i llavores a ne l’ull aquest em va sortir una cataracta traumàtica.

Context

Joan Brossa, nascut a Barcelona el 1919, quan va esclatar la guerra civil era un jove que va lluitar amb l’exèrcit republicà al front del Segre. Va ser ferit en un ull i per aquest motiu passà la resta de la guerra a l’hospital i la reraguarda. D’aquest episodi, l’any 1950, va escriure una obra breu de quatre poemes, titulada 30 Divisió.

Objectiu de l’activitat

Descobrir que un mateix fet no té només una sola mirada, com a mínim sempre n’hi ha dues. Hi ha moltes maneres d’interpretar la realitat i  això és l’art.

Competències de Secundària

Artístic

 • Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat sonora i visual de l’entorn natural i cultural.
 • Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social
 • Fer ús del coneixement artístic i de les seves produccions com a mitjà de cohesió i d’acció prosocial

Lingüístic

 • Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals.
 • Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta.

Cultura i valors

 • Assumir actituds ètiques derivades de la Declaració Universal dels Drets Humans
 • Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, especialment per a la solució de conflictes interpersonals i per propiciar la cultura de la pau …
 • Realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís i democràtiques.

Activitat

Escoltar amb els ulls tancats i amb foscor l’àudio de cabosanroque:

 1. A què et remet? És una sensació positiva? Una sensació negativa?
 2. Què us sembla que podria ser?

El mestre ha de contextualitzar l’àudio que han sentit i posteriorment escoltar la veu de l’àudio de Brossa.

 • Lectura silenciosa del text de l’àudio.
 • Obrir un debat sobre el contingut del text (referents vitals de Brossa abans de la guerra) i l’experiència traumàtica que va patir el jove artista.

a) Experiència amb els sons d’explosius fins que és cridat a anar a la guerra.

b) Espectacle que s’obre davant dels seus ulls, en els primers moments de presenciar les explosions al camp de batalla.

c) Com interpreta anys més tard aquesta experiència? (30 Divisió)

 • Intentar empatitzar amb joves actuals que han viscut o estan vivint una realitat semblant a la que Brossa va viure durant la guerra civil: textos escrits per joves refugiats, vídeos de youtube …

ACTIVITAT 3

TRES (de l’obra ELS ASSISTENS EN FILA ÍNDIA)

Treball de creació individual o per parelles.

Material necessari

Tauletes o ordinadors tàctils. Reproductor d’imatges (pantalla) i reproductor de so.

Baixar-se les següents aplicacions:

Text

Tres vegades.

Tres vegades.
Que tres.
Tres.
Tres.
Tres.
Un tres.
El nombre tres.
Un grup de tres.
Les tres.
Tres.
Tres.
Tres.
I tres.
Tres cares.
Tres caps.
Tres cossos.
Tres vegades.
Tres coses.
Tres.
Tres.
Tres.
El nombre tres.
El tres, únic nombre.
Una serp amb tres caps.
El nombre tres arrelat.
De tres en tres.
Per ser tres.
Tres herbes estranyes barrejades amb serps.
Que el tres.
Del tres.
També tres.
El nombre tres.
Del nombre tres.
Són tres.
I tres.
I tres.
La tercera.
Les tres.
Els tres.
El tercer.
De tres.
Tres.
Com el tres.
Eren tres.
I dos i tres.
Els tres.
Com els tres.
I els tres.
Un tres.
Cada tres.
Amb tres.
Un cos presidit per tres caps.
També tres.
Idea de tres.

Són tres.
S’han tornat tres.
I tres.
Tres.
Abans de la nit llençaré un gat mort pintat amb figures estranyes.

Context

“Els assistents en fila índia”. És del 1948. Per tant, en ple Dau al Set i el seu caràcter, està molt dins de les peces d’aquella època. Les peces de 1947 i 1948 es basen molt en la potència sonora del llenguatge i contenen moltes repeticions (al·literacions). A la peça “Una noia passa les vacances amb un comte que confon amb el comptable que, en realitat, pensava acompanyar en el seu viatge per la Costa Brava” de 1947 els tres personatges no fan més que repetir les mateixes tres frases de manera alternativa tota l’estona i aquestes frases són imatges hipnagògiques. A “Els assistents”, a més, s’hi afegeix el fet de ser una cerimònia “solar”. Els personatges donen voltes i la repetició fa que allò sigui més màgic i cerimonial (com una dansa ancestral al voltant d’una foguera). Aquesta peça es va representar en un Barri Brossa dins del Museu Picasso i el cap de colla o mestre de cerimònies era el Carles Hac Mor que ens portà al públic d’una banda a l’altra mentre els emmascarats saltaven i ballaven com a posseïts. 

En fi que aquesta peça participa del caràcter màgic i ancestral d’aquella època. A Brossa li agradaven els oracles, les religions antigues mesopotàmiques, la màgia negra i blanca. I un cerimonial com aquest hi està relacionat. També comparteix l’alegria i manera de fer de moltes peces teatrals dadaistes que acabava de llegir. 

Objectiu de l’activitat

Copsar el punt de vista artístic d’una activitat creativa. Apropar-se al possible procés creatiu que ha seguit cabosanroque per fer l’obra.

Competències de Secundària

Artístic

 • Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social
 • Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística.
 • Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de cada àmbit
 • Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges artístics
 • Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant personals com col·lectius

Lingüístic

 • Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta.
 • Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i morfosintàctics per comprendre’l…

Cultura i valors

 • Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i per consolidar el pensament propi

Digital

 • Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents digitals.

Activitat

 1. Interpretar plàsticament el poema TRES, a partir de l’aplicació que et pots descarregar en el següent enllaç.
  1. Anomena els objectes que hi apareixen.
  2. Per què creus que serveixen?
  3. Què vols dir amb aquesta composició?

(Realitzar l’exercici prèviament a la visita a la instal·lació i després de la visita repetir l’exercici).

 • Fer una composició sonora inspirada o a partir del poema TRES, a partir de l’aplicació que et potsdescarregar en el següent enllaç.
 • omena els sons que hiapareixien.Digues per què els has triat?Què vols dir amb aquestacomposició?
 • Realitzar l’exercici prèviament ala visita a la instal·lació i després de la visita repetir l’exercici.
 • Comparar els resultats delsalumnes, quines interpretacions plàstiques i sonores han fet de la mateixaobra?
 • Un text té una sola interpretació?
 • Després de veure la instal·lació de cabosanroque.
  • Recordes el poema TRES dins la instal·lació? Què recordes?

Què et sembla el què ha fet cabosanroque amb aquest poema? Esperaves que fos així?